Corredoria d’assegurances

Confeccionem assegurances ajustades a les necessitats dels nostres clients, sempre amb l’aval de les millors companyies. La nostra corredoria compta amb un equip humà altament qualificat, totalment dedicat a vetllar pels interessos dels nostres assegurats.

Falcó Assessors SLU és una corredoria d’assegurances fundada fa més de 50 anys.

Exercim de mediadors d’assegurances habilitats per la “Direccion General de Seguros y Fondo de Pensiones” amb la clau J-1050 , tenim concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i de Caució, i disposem de Departament d’atenció al Client.

Durant aquests anys més de 3.000 clients, tant empreses com particulars, ens han dipositat la seva confiança, per tal que els assessorem en les seves assegurances.
Treballem amb les millors companyies del mercat assegurador, i la nostra corredoria compta amb un equip humà altament qualificat i en constant formació, per tal que l’assessorament que prestem sigui de la màxima eficiència i qualitat, vetllant sempre pels interessos dels nostres assegurats.

Actualment, existeix al mercat una gran varietat, tant de companyies d’assegurances com de tipus de pòlisses i garanties, destinades a cobrir qualsevol contingència que pugui causar un dany o un perjudici, ja sigui personal o material. Gràcies a la nostra experiència i al fet que siguem de Corredors d’Assegurances, ens permet realitzar pòlisses a mida del client, d’acord amb les seves necessitats o les activitats realitzades, tant per a particulars com per empreses.

Tramitem els sinistres davant les companyies asseguradores vetllant que la seva resolució sigui el més ràpida possible, i d’acord amb els termes pactats en les seves pòlisses.

Mantenim el contacte periòdicament amb els nostres assegurats per tal que les seves pòlisses sempre estiguin actualitzades.