Àrea laboral
i social

Els nostres professionals vetllaran constantment per una correcta gestió i planificació laboral de la vostra empresa. Assessorant-vos constantment en el compliment de les vostres obligacions socials.

Tot el que podem fer per tu:

  • Àrea laboral i social
  • Assessorament a empreses i treballadors
  • Informació sobre drets i deures d’empresaris i treballadors
  • Altes i baixes d’empreses a la TGSS
  • Assessorament laboral sobre contractació de treballadors, altes i baixes a la Seguretat Social
  • Confecció de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social
  • Confecció i presentació declaracions d’IRPF sobre rendiments del treball a l’Agencia Tributària mod.111 i 190
  • Rescissió de contractes laborals, recursos davant la Inspecció de Treball i la Tresoreria de la Seguretat Social, procediments davant la Jurisdicció Social
  • Expedients de regulació de treball
  • Càlcul i tramitació d’expedients de jubilació i d’invalidesa